01/08/2019

Dosavadní průběh sezóny

Dostáváme se za polovinu sezóny a na čase je rekapitulace a shrnutí toho, co bylo a co nás bude čekat. Připravili jsme pro vás zprávu, rozhovor o činnostech minulých a nadcházejících.

V letošní sezóně jsme odjeli 4 závody a 4 další nás čekají. Prvním závodem, po letní pauze, bude 31. srpna Dalečín, kde budete závodit na celé mistrovské trati, tzv. jedničce. Dále se podíváme 28. září do Rudníka a letošní sezónu krajského přeboru zakončíme v Nové Pace.

Ke konci letní pauzy jsme byli požádáni Pavlem Horákem o rozhovor, kterému se nebráníme a budeme rádi, když Vás budeme informovat o činnostech a programu Krajského přeboru – SMS Pardubice častěji. V případě dalších vašich dotazů jsme plně připraveni Vám odpovědět.

Na dotazy jsem zodpovídal já, předseda střediska SMS Pardubice, Martin Novotný a Dan Zeman, zástupce Autoklubu ČR a sponzora seriálu ACI.

O: Jak hodnotíte prozatímní průběh letošní sezóny Krajského přeboru – SMS Pardubice?

Prozatím kladně. Přestože nám ne úplně přálo počasí, místo zbytků sněhu v Třemošnici jsme bojovali s 30 stupňovým teplem, nebo přímo tragickou předpovědí na Horní Újezd, tak se nám povedly všechny závody odjet v pořádku a bez vážnějších zranění.

O: Jaké kategorie jsou v seriálu v letošní sezóně a plánujete nějaké změny?

Mimo tradičních přeborových, které jsou dané Autoklubem ČR, vypisujeme v našem seriálu pohárovou třídu.  V sezónách 2016 a 2017 byla touto třídou kategorie Superhobby, kterou v následujích dvou sezonách nahradila třída Amatér. Na sezónu 2020 a 2021 plánujeme opět vrátit třídu Superhobby, tak abychom přiblížili náš seriál začínajícím jezdcům. Potěšením je nám sledovat současnou třídu Amatér, kde máme možnost vidět vyrovnané souboje ve spojených rozjížďkách s MX1 a MX2.

O: Vrátíte se tedy k formátu, který fungoval před lety?

Ano, jak jsem již řekl před chvílí.

O: Nejde se zavděčit všem, ale co dělat pro spokojenost závodníků?

Snažíme se co nejlépe připravovat tratě, zabezpečení, chceme komunikovat a poslouchat jezdecké názory a připomínky. Jednáme o podporách pro jednotlivé jezdce s partnery či přímo s Autoklubem ČR. Náš dosavadní největší úspěch je zajištění podpory Autoklubu ČR v programu ACCR Czech Talent pro novopečeného Mistra světa a Evropy ve třídě 65 ccm Víťu Marka. Jednání o jeho podpoře začala už před rokem při závěrečném závodě ME 2018 v Lokti nad Ohří, pokračovalo následně přes dílčí podporu střediska a finanční odměnu z Autoklubu ČR ve výši 30 tisíc korun, která mu byla předána na závěrečném vyhlášení přeborníku Krajského přeboru – SMS Pardubice více prezidentem AČR panem Petrem Moravcem. Jednání o podpoře pokračovalo a vyústilo až po zařazení Víti do programu ACCR Czech Talent. Přáli bychom si, abychom mohli vyjednat podporu pro další jezdce a budoucí naděje. Však ze střediska vzešlo spousty dalších úspěšných závodníků, např. Honza Wagenknecht nebo Matěj Skořepa.

O: Jak řešit problém, když chci jet jen jeden závod?

Již několik let po zrušení jednodenních licencí, usilujeme na Autoklubu ČR o znovu zavedení nějaké formy možnosti jednodenního závodění. Jednání o této problematice jsou náročná, mnohdy i vyhrocená. Prozatím se nám to neprovedlo prosadit. Máme však připraveno několik návrhů řešení, o kterých budeme nadále jednat a věříme, že se nám to nakonec povede.

O: Jak probíhají přípravy seriálu Krajského přeboru – SMS Pardubice?

Příprava seriálu začíná v Praze v budově AČR, kdy jednáme o termínech kalendáře. Následuje komunikace s jednotlivými pořadateli tratí, kde se snažíme sladit případné termínové kolize či další lokální limity a překážky do finální podoby seriálu. Mimo jiné se domlouváme i s pořadatelem Nova Motocross Cupu, tak aby nám zbytečně nekolidovaly termíny závodů.

O: Jak vlastně probíhá spolupráce s AČR?

Začátkem roku se jedná hlavně o tvorbu kalendářů, Krajský přebor se nesmí křížit s MMČR a MMČR Juniorů. Následuje několik schůzek v Autoklubu ČR, nejen o financování průběhu, ale celkově o organizaci KP. V průběhu sezóny pak jednáme o projektech, např. projekt trenérské školy. Řešíme problematiku členství, či získávaní dotací prostřednictvím Autoklubu ČR či přímo z MMŠT, kterých chceme do budoucna využívat v daleko větší míře, nežli doposud.

O: Jaké jsou aktivity Motorsport klubu Pardubice v AČR ?

Myslím si, že práce střediska nespočívá pouze v pořádání sedmi závodů seriálu SMS PCE. Snažíme se o komplexní přípravu jezdců, která začíná přípravou v tělocvičně pod vedením kvalifikovaného trenéra SMS PCE Josefa Mňuka. Přípravy pokračují zimním soustředěním na horách, dále dnes již tradičním letním soustředěním se zapojením jezdců MMČR. Do práce je zapojen i fyzioterapeut a motocrossový jezdec Aleš Pospíšil. Mezi další aktivity patří příprava trenérské školy. Zde probíhá úzká spolupráce s Autoklubem ČR, který bude garantem tohoto projektu. Máme také domluvenou spolupráci se Střední školou automobilní v Holicích, která nám poskytne učebny, dílny či domov mládeže na přespání a s Vysokou školou tělesné výchovy a sportu Palestra v Praze.

O: Můžeme očekávat v příští sezóně jinou trať v kalendáři?

Základní portfolio tratí bude vždy stejné. V našem kraji není taková kapacita tratí a pořadatelů, kteří jsou schopni nebo ochotni pořádat Krajský přebor. Dílčím změnám v kalendáři se nebráníme, nicméně vše má své limity.

O: Můžou nějak pomoci jezdci s organizací, zapojením se do SMS Pardubice?

Jakákoliv věcná připomínka, komunikace, diskuze, všechny podněty ze strany jezdců vítáme a jsme připraveni na ně reagovat.

O: Kdo si zaslouží poděkování?

Všichni, kteří nás podporují. Pořadatelé závodů, jezdci, partneři a sponzoři, bez kterých by to nešlo. Samozřejmě i fanoušci, kteří podporují závodníky podél trati. V neposlední řadě je to tým lidí starajících se o celý chod Motorsport klubu Pardubice v AČR.

TZ SMS Pardubice

Nezapomeň mrknout