03/12/2019

Kurz začínajících trenérů Licence C

Středisko motocyklového sportu Pardubice ve spolupráci s Autoklubem ČR zahájilo nový projekt – Trenérská škola. Trenéři budou odborně školeni a testováni ve všech odvětvích sportovního procesu. O jaký projekt se jedná a sdělení více informací naleznete níže.

Kurz začínajících trenérů Licence C je pilotním projektem SMS Pardubice. Kvalifikovaní trenéři se budou moci podílet na výchově nových talentů a mládeže v rámci automobilového a motocyklového sportu.

První oficiální zkušební kurz byl veden lektory Mgr. Josefem Mňukem, Mgr. Alešem Doležalem, Lukášem Michálkem, Dis. a Romanem Dobiášem. Budoucí trenéři byli vyškoleni ve všech nejdůležitějších oborech, které se promítají do tréninkového procesu. Anatomie, psychologie, sportovní trénink, praktická výuka a mnohem více bodů zahrnovalo náročné dvoudenní školení. První pomoc si vzal na starosti a své zkušenosti předal Lukáš Michálek, Dis. ze společnosti Zachraň mě! Mezi účastníky kurzu byli prozatím zástupci endura, motokrosu a ploché dráhy.

Během prosince bude vyhlášen termín na další Kurz trenérů Licence C. Plánované datum konání je přelom leden/únor 2020. Na další kurz by měli dorazit i zástupci jednotlivých komisí motosportu AČR, kteří budou zodpovídat za speciální, tedy praktickou část školení.

„My se už dlouhodobě snažíme o to, abychom pracovali s dětmi a mládeží. V rámci střediska pořádáme soustředění pro děti i pro každého, kdo se přihlásí. Měli jsme i zimní soustředění a chceme udělat koncepci toho, aby děti a kdokoliv další věděl, kam se má obrátit, aby věděl, že se dá začít na nějakých závodech. Nicméně je dobře být správně vedený, je dobře získávat informace a je dobře trénovat ve skupinách společně,“ zmínil se o projektu předseda střediska SMS Pardubice Martin Novotný.

„Licence C by měla být pro začínající trenéry jakýmsi odrazovým můstkem. Jelikož se jedná o nejnižší stupeň kvalifikace, neopravňuje k zisku živnostenského oprávnění. Trenéři, kteří budou brát výkon své funkce vážně, by měli pomýšlet výše a vzdělávat se v dané problematice dále. S Vysokou školou tělesné výchovy a sportu PALESTRA v Praze, jsme navázali spolupráci na školení trenérů Licence B, potažmo Licence A. Uchazeči budou mít možnost pokračovat na bakalářské nebo magisterské studium a stát se skutečnými odborníky v daném sportovním odvětví.“ říká Mgr. Josef Mňuk, spoluautor projektu a odborný garant školení.

Poděkování za propůjčení školících prostor patří Střední škole automobilní v Holicích, speciálně panu řediteli Mgr. Bc. Michalu Šedivkovi.

Více informací o projektu poskytne zájemcům vedoucí střediska Martin Novotný, email: novotnyKMH@seznam.cz, tel.: +420 603 237 743.

TZ SMS Pardubice

Nezapomeň mrknout